Acupunctuur | Behandeling | Aandoeningen | Tarieven | Veelgestelde Vragen | Contact

 

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek. Ook komen allerlei zaken aan de orde die
op het eerste gezicht niets met de klachten te maken lijken te hebben. Toch zijn ze belangrijk om
een compleet beeld te krijgen van iemands energiehuishouding.

Vervolgens wordt de tong bekeken en de pols gevoeld. De organen hebben elk een plek op de
tong en in de pols. Door de tong goed te bekijken en de pols nauwkeurig te voelen, kan er veel
informatie worden verkregen over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie in de organen.

Als de diagnose is gesteld, worden er acupunctuurpunten gekozen waarmee de energiedoor-
stroming in het lichaam kan worden hersteld. Deze punten worden behandeld door er heel dunne naalden in te brengen of door ze te verwarmen. Er worden altijd steriele wegwerpnaalden gebruikt.